• 07:30 - 18:00 Pazartesi - Cuma
 • 0546 118 18 78
 • Yenikent Mahallesi 9121. Sokak Marka Kent Sitesi Kızıltepe

Çocuklarda Fonolojik (Ses) Farkındalık

Fonolojik (ses) farkındalık nedir?

Fonolojik farkındalık (bazen ’ses farkındalığı’ olarak anılır), seslerin ne olduğunun ve kelimeleri oluşturmak için nasıl bir araya geldiklerinin farkındalığıdır. Beceriler, kafiye yapma, kelimeleri hecelere ve tek seslere ayırma, sesleri bir araya getirme, kelimelerdeki farklı konumlardaki sesleri belirleme ve kelimeler içindeki sesleri manipüle etme becerisini içerir.


Fonolojik (ses) farkındalık neden önemlidir?

Fonolojik farkındalık okuryazarlık öncesi önemli bir beceridir çünkü bu alanda zorluklar varsa bu genellikle okuma ve yazma zorluklarına yol açabilir. Çocuklar fonolojik farkındalık becerilerini aşağıdaki gibi sıralı bir modelde geliştirirler:
 • Tekerlemeleri ve aliterasyonu duyma yeteneği.
 • Sözcükleri konuşma dilinde duymak.
 • Konuşulan kelimelerdeki heceleri duymak ve ardından heceleri alkışlayabilmek.
 • Sözcüklerin başındaki sesleri işitebilmek ve daha sonra belirli seslerle başlayan sözcükleri üretebilmek.
 • Kafiyeli kelimeleri tanıma ve tanımlama ve ardından kafiyeli kelimeler üretebilme.
 • Kelimelerdeki bireysel sesleri duyabilme.
 • Bir kelime oluşturmak için ayrı ayrı sesleri bir araya getirebilmek (örn. c_a_t = kedi).
 • Sesleri kelimelere ayırabilme (örn. cat = c_a_t).
 • Kelimelerdeki sesleri silme, değiştirme ve değiştirme.

Fonolojik (ses) farkındalığı geliştirmek için gerekli yapı taşları nelerdir?

 • Dikkat ve konsantrasyon: Sürekli çaba, dikkati dağılmadan faaliyetler yapmak ve bu çabayı görevi tamamlamak için yeterince uzun süre tutabilmek.
 • İşitme: Konuşma seslerinin algılanması için yeterli işitme.
 • Orta kulağın çalışması: Devam eden kulak enfeksiyonları, yapışkan kulak veya kulakları tıkayan soğuk algınlığı olan bir çocuk, konuşma ve ses farkındalığını etkileyebilecek dalgalı işitme seviyelerine sahip olabilir.
 • İşitsel İşleme: Sesleri duyma, benzer sesleri veya kelimeleri ayırt etme ve ilgili konuşmayı arka plan gürültüsünden ayırma yeteneği.
 • Alıcı (anlayan) dil: Başlangıç, bitiş, orta, uzun, kısa, yüksek ve yumuşak gibi basit kavramları anlama.
 • Artikülasyon: Konuşma seslerinin ve konuşma dilinin netliği.
 • Çalışma belleği: Dili anlama, akıl yürütme ve yeni bilgiler öğrenme ile ilgili bilgileri geçici olarak tutma ve kullanma yeteneği; ve değişiklik meydana geldikçe bu bilgileri güncellemek için.
 

Çocuğumun fonolojik (ses) farkındalığıyla ilgili sorunları olup olmadığını nasıl anlarım?

Yaş Yaygın Fonolojik (Ses) Farkındalık Zorlukları
Etraflı
 • Bilinmeyen sözcükleri çözmekte güçlük çeker.
 • Kelimeleri doğru telaffuz etmekte güçlük çeker.
 • Yaşa uygun paragrafları veya öyküleri okurken yavaş, yorucu veya akıcı olmayan bir şekilde okur.
 • Okuduklarını anlamakta güçlük çeker.
 • Kelimeleri hecelemede ve yazmada zorluk yaşar.
 • Okuldaki müfredatı öğrenmekte ve bunlara erişmekte güçlük çeker.
 • Okuma ve yazma etkinliklerine katılma motivasyonu yoktur.
 • Akademik zorluklarla ilgili düşük benlik saygısı ile başvurur.
4 – 5 tl  
 • Kafiyeli kelimeleri tanımakta ve telaffuz etmekte güçlük çeker.
 • Bir kelimede başlangıç ​​sesi duyulamıyor.
 • Çocuk sözcüklerdeki heceleri ayırt edemez (örn. tereyağı=bu….tter, tırtıl= ca…ter…pi…llar).
6 – 7 yaş
 • Kelimeleri seslere bölemez (örn. cat=c…a…t – 3 ses).
 • Sözcük oluşturmak için sesleri bir araya getiremez (örn. c_a_t = kedi).
 • Sözcüklerdeki başlangıç, bitiş ve orta sesleri duyamazsınız.
 • Basit sözcükleri hecelemede zorluk yaşıyor (örn. lib, nuk, das).

Bir çocuk fonolojik (ses) farkındalık güçlükleri yaşadığında başka hangi problemler ortaya çıkabilir?

Bir çocuk fonolojik (ses) farkındalığa sahip olduğunda, ayrıca şu konularda da zorluklar yaşayabilir:
 • Okuryazarlık: Heceleme ve yazma.
 • Dikkat ve konsantrasyon: Sürekli çaba, dikkati dağılmadan faaliyetler yapmak ve bu çabayı görevi tamamlamak için yeterince uzun süre tutabilmek.
 • Alıcı (anlayan) dil: Anlayan dil.
 • İfade edici (kullanan) dil: İstekleri, ihtiyaçları, düşünceleri ve fikirleri iletmek için konuşma, işaret veya alternatif iletişim biçimleri aracılığıyla dilin kullanılması.
 • Artikülasyon: Konuşma seslerinin ve konuşma dilinin netliği.
 • Akademik çalışmaları tamamlamak
 • El yazısı
 • Planlama ve sıralama: İyi tanımlanmış bir sonuç elde etmek için sıralı çok adımlı görev/aktivite performansı.
 • Duyusal işleme: Doğru kayıt, yorumlama ve duyusal yanıt
 • çevrede ve kişinin kendi vücudunda uyarılması.
 • Yürütücü işlev: Üst düzey muhakeme ve düşünme becerileri.
 • Kendine güven: Bir çocuğun bir görevi yerine getirme yeteneğine olan inancı.
 

Fonolojik (ses) farkındalığı geliştirmek için neler yapılabilir?

 • Ortak iletişim hedefleri belirlemek ve çocuğu sınıf ortamında desteklemeye yardımcı olacak stratejiler geliştirmek için okul öncesi/okul personeli ile işbirliği içinde çalışın .
 • Çocuğu kafiyeli kelimelerle tanıştırmak için tekerlemeler söyleyin .
 • Okuma zamanı: Her gün çocuğa ve onunla birlikte okumak için düzenli bir zaman ayırın.
 • Ailece okuma: Tüm ailenin oturup birlikte okuması için düzenli bir zaman ayırın.
 • Okuma materyalleri: Çocuğu sözcüklerdeki seslerle tanıştırmak için evin her yerinde çeşitli okuma materyalleri sağlayın (örn. mektuplar, gazeteler, dergiler, çizgi romanlar, resimli kitaplar). Eşyaları oturma odasına, yatak odasına ve hatta banyoya yerleştirin.
 • Kütüphaneyi ziyaret edin: Bu, çocuğu okumaktan ve yazmaktan zevk almaya teşvik edecek ve çok çeşitli okuma materyallerine erişebilecektir. Ayrıca kütüphane, çocuğun okumaya olan ilgisini daha da artırabilecek konuk hikaye anlatıcıları gibi okuma programları sunabilir.
 • Elektronik programlar: Kaset üzerindeki kitaplar, bilgisayardaki programlar (örn. Reading Doctor, Reading Eggs) veya Ipad gibi diğer etkinliklerden yararlanarak çocuğun becerilerini geliştirin.
 • Konuşma Terapisi değerlendirmesi: Ses farkındalığı bozukluğunun nerede meydana geldiğini ve alıcı dil (anlama) veya artikülasyon güçlükleri gibi etki yaratabilecek başka unsurların olup olmadığını belirlemek için.
 

Hangi faaliyetler fonolojik (ses) farkındalığı geliştirmeye yardımcı olabilir?

 • Ortamdaki sesleri , şarkıları, hikayeleri, kelimeleri ve konuşma seslerini dinleyin .
 • Erken yaşlardan itibaren kitaplara birlikte bakın .
 • Ses çıkarma : Ağzınızla seslerin nasıl çıkarıldığı hakkında konuşun ve aynanın önünde farklı sesler çıkarma alıştırması yapın (örneğin, bir yılan “sssss” sesi çıkarır).
 • Alfabe: Alfabe kitaplarına bakın ve alfabe şarkıları söyleyin.
 • Tekerlemeler ve şarkılar söyleyin : ’ Incy Wincy Spider’ ve ’Twinkle, Twinkle Little Star’ gibi tekerleme ve şarkılarda ritmi ve kafiyeyi vurgulayın ( örn .
 • Ses oyununa vurgu yapan kitapları birlikte okuyun (örneğin kafiye, aliterasyon veya aynı sesle başlayan kelimeler). Çocuğa, kafiyeli sözcüklerin aynı sonlara sahip oldukları için kulağa aynı geldiğini vurgulayın (örneğin, ’c at ’ ve ’h at ’ her ikisinde de ’at’ sesi vardır).
 • Kelimelerdeki sesleri tanımlıyorum . Örneğin, kelimelerin başındaki ses hakkında konuşun - ’Dinle, mumya /m/ sesiyle başlar. /m/ sesiyle başlayan daha fazla kelime bulalım’).
 • ’ Casusluk Yapıyorum’: ’Casusluk Yapıyorum’ gibi oyunlar oynayın ve sırayla belirli bir sesle başlayan nesneleri bulun (örneğin, ’/t/ ile başlayan bir şeyi küçük gözümle casusluk yapıyorum’).
 • Heceler: Alkışlayarak, davul çalarak veya ayaklarını yere vurarak (örneğin ’kelebek’- ama – ter –fly) bir kelimedeki hece sayısını belirlemesi için çocuğu modelleyin ve teşvik edin. Çocuğun adının yanı sıra kardeşlerin, evcil hayvanların, aile üyelerinin ve sınıf arkadaşlarının adlarını alkışlayın.
 • Hissedilen çanta: Yetişkin ve çocuk, odaklanmak için sırayla nesneleri çıkarabilir:
  • Rhyme: Eşyaları bir çantaya koyun. Eğer iki nesne kafiyeliyse çifti koruyabilirler.
  • Heceler: Torbaya çeşitli nesneler (örn. oyuncaklar, plastik yiyecekler) koyun. Çocuğa bir nesne çıkarmasını, kelimeyi söylemesini ve kaç heceli olduğunu bulmasını sağlayın.
  • Ses segmentasyonu: Adlarında aynı sayıda ses bulunan nesne/resim çiftlerini seçin. Onları bir çantaya koy. Her çocuk iki nesne/resim alır ve aynı sayıda sese sahip olup olmadıklarını söyler. Eğer yaparlarsa, çocuk çifti elinde tutar. Not: Harf sayısına değil ses sayısına odaklanıyoruz (yani b-oa-t, cat ile aynı sayıda sese sahiptir). Başlangıçta, her sesi temsil etmek için bloklar kullanmak isteyebilirsiniz.
 • Aptalca cümleler: Kelimelerin aynı sesle başladığı saçma cümleler kurun (örneğin, "Katy sevimli koala Chloe’ye sarılmayı sever").
 • Kelime çiftleri: Tanıdık çiftlerin bir listesini düşünün (örneğin, balık ve cips, bıçak ve çatal, Posh ve Becks, tuz ve biber). Kaşıkçılık yapmak için her kelimenin ilk seslerini değiştirmeyi deneyin (örneğin, masa ve sandalye = çable ve tair).
 • Ses Değiştirme: Yeni bir kelime oluşturmak için sırayla bir kelimedeki sesi değiştirin (örn. hat – hut-hum – hug – bug – bag).
 

Çocuğumda fonolojik (ses) farkındalıkla ilgili zorluklar fark edersem neden terapiye başvurmalıyım?

Manipülasyon güçlüğü çeken bir çocuğa yardım etmek için terapötik müdahale aşağıdakiler için önemlidir:
 • Çocuğun kafiyeli kelimeleri belirleme ve üretme yeteneğini geliştirin.
 • Çocuğun hece farkındalığını geliştirin.
 • Çocuğun sesleri karıştırma yeteneğini geliştirin.
 • Çocuğun kelimelerin başında, sonunda ve ortasındaki sesleri tanıma yeteneğini güçlendirin.
 • Çocuğun kelimeleri seslendirmesine yardım edin.
 • Çocuğun okuduğunu anlama becerisini geliştirin.
 • Çocuğun akıcı bir şekilde okumasına yardımcı olun.
 • Çocuğun güvenini ve benlik saygısını geliştirin.
 • Çocuğun yazımını geliştirin.
 • Sesbilgisel farkındalık güçlüğü çeken bazı çocuklar, okuma ve heceleme becerilerini geliştirmek için (örneğin, yabancı sözcükleri denerken stratejiler kullanmak için) bu becerilerin açık bir şekilde öğretilmesini gerektirir.
 

Tedavi edilmezse fonolojik (ses) farkındalıkla ilgili zorluklar neye yol açabilir?

Çocuklar fonolojik (ses) farkındalıkla ilgili zorluklar yaşadıklarında, ayrıca şu konularda da zorluk yaşayabilirler:
 • Metnin okunmasını gerektiren anlama görevlerini (matematik sorusunu okumak gibi) tamamlamak.
 • Yazılı talimatları okuma ve anlama becerisi gerektiren görevleri tamamlama ve takip etme (örn. yol tarifleri, yemek tarifleri, mobilya montajı, ilaç alma).
 • Okuma işaretleri.
 • Haritaları okumak.
 • Edebiyattan zevk alamamak.
WhatsApp