• 07:30 - 18:00 Pazartesi - Cuma
  • 0546 118 18 78
  • Yenikent Mahallesi 9121. Sokak Marka Kent Sitesi Kızıltepe

Hedeflerimiz

Dr. Maria Montessori’nin de ifade ettiği gibi en önemli hedeflerimizden biri; kişiliğin geliştirilmesidir.
Zira kişilik insanın en önemli değerlerinden biridir.


“Kendi Kendine Eğitim” ilkesi çerçevesinde kolektif eğitim yerini çocuğun doğal aktivitesine bırakır.
Çocuk, doğasına uygun olarak hareket eder.
Bu ilkenin uygulanması ancak çocuğa uygun bir ortamın sağlanmasıyla mümkün olur.
Ortamdaki eşyalar çocukların boylarıyla ve kas gücüyle orantılıdır. Masa ve sandalyeler okul sıralarının yerini alır. Okul dolapları çocuğun bedenine göre hazırlanmıştır.

Bu düşünce çerçevesinde öğrenci-öğretmen ilişkisi geleneksel aylayışın tersidir. Öğretmenler, anne ve babaların yardımı, sadece çocukların kendi kendilerine araştırıp öğrenmeleri ile sınırlı olmalıdır.

“Bırak, kendi başına yapsın” ifadesi “kendi kendine eğitim” in özüdür.
“Bırak, kendi başına yapsın.”

Eğitimci çocuğa hizmet etmez, yardım eder.

Yardım, çocukların gerekli davranışları kazanmaları amacına yönelik olarak yapılır. Çocuğa hizmet etmek, onun insanlık onurunu zedeler. Okulumuz, çocukları harekete veya etkinliğe yöneltmekle yükümlüdür.

Eğitim metodumuzun bir hedefi de “normalleşme” dir. Normal çocuk, kendine egemen olan ve huzur içinde yaşayarak disiplinli çalışmayı tercih eden bireydir. “Büyümüş te küçülmüş” tür.

Eğitimin bir diğer amacı da hareket etmemizi sağlayan organlara söz geçiren akıllı kişiler yetiştirmektir. Bedeninin içine hapsedilen, yani hareket etmesi önlenen çocuk, sağır ve dilsizden daha kötü durumdadır.

Okulumuzda çocuklarımıza ve eğitimlerine bu çerçevede yaklaşırken, bir nevi veli bilgilendirme seminerleri halinde geçen veli toplantılarımızla, velilerimize çocuk gelişimi aşamaları üzerine konuşmalar ve sunumlar yapılmaktadır. Hedeflenen gerçek başarının, bir bütün olarak yaşam başarısının, ailenin bilinçli yaklaşımı ile gerçekleşebileceği bilinci oluşturulmaya çalışılmaktadır.

WhatsApp