• 07:30 - 18:00 Pazartesi - Cuma
 • 0546 118 18 78
 • Yenikent Mahallesi 9121. Sokak Marka Kent Sitesi Kızıltepe

Çocuklarda Kelimeleri ve Dili Kullanma

İfade edici dil nedir (sözcükleri ve dili kullanarak)?

İfade edici dil, başkalarına anlam ve mesajlar iletmek için kelimelerin, cümlelerin, jestlerin ve yazının kullanılmasıdır. İfade edici dil becerileri, çevredeki nesneleri etiketleyebilmeyi, eylemleri ve olayları tanımlayabilmeyi, kelimeleri cümlelerde bir araya getirebilmeyi, dilbilgisini doğru kullanabilmeyi (örn. kısa hikaye.


İfade edici dil (sözcükleri ve dili kullanmak) neden önemlidir?

İfade edici dil önemlidir, çünkü çocukların isteklerini ve ihtiyaçlarını, düşüncelerini ve fikirlerini ifade edebilmelerini, bir bakış açısını tartışabilmelerini, yazılı dil kullanımlarını geliştirmelerini ve başkalarıyla başarılı etkileşimler kurabilmelerini sağlar.

İfade edici bir dil geliştirmek için gerekli olan yapı taşları nelerdir (sözcükleri ve dili kullanarak)?

 • Alıcı dil (anlama): Dili anlama .
 • Dikkat ve konsantrasyon: Sürekli çaba, dikkati dağılmadan faaliyetler yapmak ve bu çabayı görevi tamamlamak için yeterince uzun süre tutabilmek.
 • Dil öncesi beceriler: Sözcük kullanmadan iletişim kurduğumuz yollar ve jestler, yüz ifadeleri, taklit, ortak dikkat ve göz teması gibi şeyleri içerir.
 • Oyun becerileri: Faaliyetlerin hedefe yönelik olabileceği, ancak zorunlu olmadığı durumlarda, normalde zevk ve zevkle ilişkilendirilen kendi kendini motive eden faaliyetlere gönüllü katılım.
 • Edimbilim: Dilin sosyal durumlarda kullanılma şekli.
 • Motivasyon ve başkalarıyla iletişim kurma arzusu.
 • Sözel dil gelişmiyorsa, işaret dili gibi alternatif ifade edici dil biçimleri geliştirebilmek için ince motor becerileri .
 

Çocuğumun ifade dili (kelimeler ve dil kullanımı) ile ilgili sorunları olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Bir çocuk kendini ifade etmede güçlük çekiyorsa, şunları yapabilir:
 • Öğeleri ve nesneleri adlandırmada zorluk yaşarlar.
 • Kelimeleri birbirine bağlamaz veya aynı yaştaki diğerlerinden daha kısa cümleler kullanmaz.
 • Yaşlarına göre olgunlaşmamış görünen cümleler kullanın.
 • Konuşmada ’jargon’ (uydurulmuş kelimeler) kullanın.
 • ’Karışık’ cümleler üretin (yanlış sırada sözcükler, çok sayıda durak ve başlangıç, akış eksikliği).
 • Tanıdık olmayan kişiler tarafından anlaşılmaz.
 • Bir konuşmada veya bir şeyi tarif ederken veya açıklarken kullanılacak doğru kelimeleri bulmakta zorluk yaşarsınız.
 • Bir hikayeyi yeniden anlatmakta sorun yaşıyorsanız.
 • Paragraf ve hikaye yazmakta zorluk çekerler.
*Bu zorluklar yaşlarına bağlı olarak çocuktan çocuğa değişiklik gösterecektir.

Bir çocuk ifade edici dil (kelimeler ve dil kullanımı) ile ilgili zorluklar yaşadığında başka hangi sorunlar ortaya çıkabilir?

Bir çocuk ifade edici dil güçlükleri yaşadığında, şu konularda da güçlükler yaşayabilir:
 • Davranış: Çocuğun genellikle çevresiyle ilgili eylemleri (örn. başkaları tarafından anlaşılmamaktan kaynaklanan hayal kırıklığı).
 • Alıcı dil (anlama): Dili anlama .
 • Katılım: Grup veya sınıf tartışmalarına katılmak.
 • Akademik görevleri tamamlama
 • Sosyal beceriler: Başkalarıyla (sözlü veya sözsüz) karşılıklı etkileşime girme, başkalarıyla uzlaşma ve sosyal normları tanıyıp takip edebilme becerisiyle belirlenir.
 • Hikayeleri uygun ayrıntı ve dil bilgisi ile mantıklı bir sırayla yazmak.
 • Okuryazarlık: Okumak ve yazmak
 • Akıcılık: Konuşurken seslerin, hecelerin, kelimelerin ve deyimlerin üretildiği akıcılık veya akıcılık.
 • İşitme
 • Planlama ve sıralama: İyi tanımlanmış bir sonuca ulaşmak için sıralı çok adımlı görev/aktivite performansı.
 • Yürütücü işlev: Üst düzey muhakeme ve düşünme becerileri.
 • Duyusal işleme: Çevredeki ve kişinin kendi vücudundaki duyusal uyarılara doğru kayıt, yorumlama ve yanıt verme.


İfade edici dili (kelimeler ve dil kullanarak) geliştirmek için neler yapılabilir?

 • Oyun: · Küçük çocuğun çocukla düzenli olarak oyun oynaması için, oyuncaklarla nasıl oynayacağına model olun, çocuğun liderliğini takip edin ve oyuncaklarla ne yaptıkları hakkında konuşun.
 • Gün boyunca sık sık ne yaptığınız, nereye gideceğiniz, ne yapacağınız, ne yaptığınız hakkında çocukla konuşun .
 • Evdeki arka plan gürültüsünü kapatın (örn. televizyon, radyo, müzik).
 • Yüz yüze: Konuşurken çocukla yüz yüze olun, böylece çocuk nasıl kelime üreteceğini taklit etmek için ağzınızı izleyebilir.
 • Çocuğun kullandığı dili  , söylediklerini tekrar ederek ve sözlerine bir veya iki kelime daha ekleyerek genişletin (· örneğin çocuk: "Köpek"; yetişkin: "A big dog").
 • Kitaplar: Çocuğun ilgi duyduğu kitaplara birlikte bakın ve resimler ve/veya hikaye hakkında konuşun.
 • Model ·çocuğun yanlış söylediği sözlere geri dönün (örneğin çocuk: “Ben bunu istiyorum”; yetişkin: “Kırmızı elma istiyorum lütfen”).


Hangi etkinlikler ifade dilini geliştirmeye yardımcı olabilir?

 • Bir kitaba bakarken, arabada, dışarıya bakarken, oyun oynarken, alışveriş yaparken öğeleri birlikte adlandırın.
 • Seçim yapma: Bir istekte bulunmak için mimiklere güvenmek yerine sözcükleri kullanmaya teşvik edilmesi için çocuğa seçenekler sunun.
 • Günlük aktiviteler: Pek çok "günlük" aktiviteye katılın (ör. alışverişe, parka, hayvanat bahçesine, müzeye gidin), ardından yaptığınız ve gördüğünüz şeyler hakkında konuşun/çizin/canlandırın.
 • Çocuğun gerçekten keyif aldığı bir şeyi birlikte oynayın ve oyun boyunca yeni kelimeler ve ifadeler modelleyin.
 • Birlikte kitaplara bakın ve gördükleriniz hakkında konuşun.
 • Bir hikayede neler olup bittiği ve neden meydana geldiği hakkında sorular sorun .
 • Birlikte şarkılar söyleyin .
 • Bir kitap veya olaylar dizisi oluşturmak için resimleri/çizimleri/fotoğrafları kullanın ve resimler hakkında bir hikaye uydurun.
 • Dilin doğru kullanımını modellemeye yardımcı olacak hikayeleri okuyun .
 • Arkadaşlara mektup yaz .
 • Resimler: Birlikte bir resim hakkında konuşun ve ardından söylediklerinizi yazın.
*Yukarıdaki aktiviteler çocuğun yaşına ve dil seviyesine göre değişiklik gösterecektir.


Çocuğumda ifade diliyle ilgili zorluklar fark edersem neden terapiye başvurmalıyım?

İfade edici dil güçlüğü çeken bir çocuğa yardım etmek için terapötik müdahale şu açılardan önemlidir:
 • Çocuğun istek ve ihtiyaçlarını ifade etme yeteneğini geliştirin.
 • Çocuğun düşüncelerini ve fikirlerini ifade etme yeteneğini geliştirin.
 • Hikayeler anlatma ve olayları başkalarıyla ilişkilendirme ve grup tartışmalarına katılma becerisi geliştirin.
 • Çocuğun sorulara uygun şekilde yanıt verme yeteneğini geliştirin.
 • Çocuğun konuşmasının uzunluğunu genişletin.
 • Çocuğun kelime dağarcığını geliştirin.
 • Etkileyici dil gelişimine yardımcı olmak için oyun becerilerini geliştirin.
 • İfade edici dilin gelişimine yardımcı olmak için dil öncesi becerileri geliştirin.
 • Mesajını anlayamayan bir çocuğun hayal kırıklığını azaltmaya yardımcı olun.
 • Sözlü dil gelişmiyorsa alternatif iletişim biçimleri geliştirin (örneğin işaret, resim alışverişi iletişim sistemi, ses çıkış cihazları).


Tedavi edilmezse, ifade edici dille ilgili zorluklar neye yol açabilir?

Çocuklar kendilerini ifade etmede güçlük çektiklerinde, şu konularda da zorluk yaşayabilirler:
 • Arkadaşlıklar kurmak ve sosyal etkileşimlerde bulunmak.
 • Üst düzey eğitimi tamamlamak.
 • Hem mülakatta hem de yazılı başvuruda iş başvurusu.
 • Okuma ve yazma becerilerini geliştirmek.
 • Akademik görevleri tamamlamak.
WhatsApp