• 07:30 - 18:00 Pazartesi - Cuma
 • 0546 118 18 78
 • Yenikent Mahallesi 9121. Sokak Marka Kent Sitesi Kızıltepe

Çocuklarda Meydan Okuyan Tavır

Zorlayıcı davranış nedir?

Davranış, bir çocuğun kendini nasıl yönettiğini ifade eder. Günlük ortamlara ve durumlara tepki olarak eylemleri, tepkileri ve işlevleridir. Zorlayıcı davranış, bir çocuğun günlük yaşamına müdahale eden davranışları tanımlamak için kullanılan bir terimdir.


Davranış neden önemlidir?
 • Sağlık ve yaşam kalitesi: Meydan okuyan davranışlar, çocuğun ve ebeveynin/bakıcının sağlığını ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.
   
 • Riski azaltın: Zorlayıcı davranışlarla ilişkili bazı riskler arasında kendine zarar verme davranışı (yabancı cisimlerin yutulması veya solunması, sert cisimlere kafanın vurulması veya vücudun yere fırlatılması dahil) ciddi yaralanmalara neden olabilir. Kaza sonucu yaralanma, saldırgan davranışlar sergileyen çocuklarda, sadece onlar için değil, çevredeki çocuklar ve daha yaygın olarak ilgili yetişkinler için de yaygın bir sorundur.
   
 • Diyet eksiklikleri: Muhalif davranış, diyet eksikliklerine, kilo kaybına veya büyük obeziteye neden olabilir.
   
 • Sosyal izolasyon:  Zorlayıcı davranışlar genellikle hem çocuğun hem de ebeveynlerinin sosyal izolasyonuna yol açabilir.
   
 • Okula geçiş: Sosyal izolasyonun bir çocuğun iyi olma hissini ve anaokuluna veya okula geçişini etkilemesi muhtemeldir.
   
 • Akıl sağlığı sorunlarını azaltın: Araştırma ayrıca, sosyal beceri eksikliğinin erken yaşlardan itibaren yalnızlığa ve depresyona yol açabileceğini öne sürüyor.
   
 • Olgunluk: Bir çocuğun nasıl davrandığı, olgunluğunun doğrudan bir yansımasıdır.

Davranış geliştirmek için gerekli yapı taşları nelerdir?
 • Öz Düzenleme: Göreve veya duruma uygun duygu, davranış, dikkat ve aktivite düzeylerini elde etme, sürdürme ve değiştirme yeteneği.
 • Duyusal İşleme: Davranışsal reaksiyonları doğrudan etkileyen, kişinin kendi vücudunun yanı sıra çevredeki duyusal uyarımın doğru işlenmesi.
 • Alıcı (anlayan) Dil: Konuşulan dilin anlaşılması.
 • İfade edici (kullanan) Dil: Konuşma üretimi veya başkaları tarafından anlaşılan dil üretmek.
 • Yürütücü İşleyiş: Üst düzey muhakeme ve düşünme becerileri.
 • Duygusal Gelişim/düzenleme: duyguyu algılama, düşünceyi kolaylaştırmak için duyguyu bütünleştirme, duyguları anlama ve duyguları düzenleme becerisini içerir.
 • Sosyal beceriler: başkalarıyla (sözlü veya sözsüz) karşılıklı etkileşime girme, başkalarıyla uzlaşma ve sosyal normları tanıyıp takip edebilme becerisiyle belirlenir.
 • Planlama ve sıralama: İyi tanımlanmış bir sonuca ulaşmak için sıralı çok adımlı görev veya aktivite performansı.


Çocuğumun davranış sorunları olup olmadığını nasıl anlarsınız?
Bir çocuğun davranış sorunları varsa, şunları yapabilir:
 • Ebeveyn veya yetişkin isteklerine karşı çıkın.
 • Hayal kırıklığına uğramak için hızlı olun.
 • Normalden daha uzun süren öfke nöbetleri geçirin.
 • Her gün normalden daha fazla öfke nöbeti veya davranışsal bölüm görüntüleyin.
 • Disipline edilmesi zor olmak (örneğin agresif olmak veya umursamıyor gibi görünmek)
 • Tipik davranışsal stratejiler etkisizdir.


Bir çocuğun davranış sorunları olduğunda başka hangi sorunlar ortaya çıkabilir?
Davranışsal zorluklar gördüğünüzde, aşağıdakilerle ilgili zorluklar da görebilirsiniz:
 • Fiziksel aktivitenin, düşüncelerin veya duyguların Öz Düzenlemesi .
 • Alıcı dil: Dilin anlaşılması.
 • İfade edici dil: Dili kullanma ve ihtiyaçları ve istekleri başkalarına iletme yeteneği.
 • Yürütücü İşleyiş: Üst düzey muhakeme ve düşünme becerileri.
 • Duygusal Kontrol: duyguyu algılama, düşünceyi kolaylaştırmak için duyguyu bütünleştirme, duyguları anlama ve duyguları düzenleme becerisini içerir.
 • Sosyal etkileşim: Bu, hem aynı yaştaki akranlar hem de yetişkinler ile doğası gereği uygun ve karşılıklıdır.
 • Görevleri veya etkinlikleri planlama ve sıralama (örneğin, duplo modellerini kopyalama, resim çizme).


Davranışı geliştirmek için neler yapılabilir?

 • Sosyal beceriler: Duyguların tanınmasına, oyun becerilerine, problem çözmeye ve öz düzenlemeye vurgu yaparak sosyal becerilerin öğretilmesi.
 • İşlevsel eşdeğerler: Çocuklara işlevsel olarak eşdeğer beceriler öğretmek (örneğin, fiziksel saldırganlık beni rahat bırakın anlamına geliyorsa, çocuğa eşdeğer beceriyi öğretin, yani ’uzaklaş’ işareti).
 • Ortaya çıkan zorlayıcı davranışların erken tanımlanması .
 • Okul Öncesi veya Okul ortamı: İlgili personel ve bakıcılarla olumlu ve destekleyici bir ilişkiye sahip olun.
 • Tutarlı ve gerçekçi beklentiler: İlgili tüm kişilerin çocuktan aynı beklentilere sahip olduğundan emin olun.
 • Başarı: Tüm çocukların başarıları için gerekli fırsatlarla karşılaşmasını (veya aktif olarak planlanmasını) sağlamak.
 • Göz teması: Sizi duyabilmeleri ve yüzünüzü görebilmeleri için çocuğa yaklaşın; onların seviyesine inin.
 • Motivasyon faktörlerini bilin: Davranış yönetimi, çocuğunuzun "geçerliliğini" veya motive edici unsurları - "benim için ne anlama geldiğini" bilmekle başlar. Bu motive edici unsurlar şunlar olabilir: övgü, ebeveynlerle geçirilen zaman, BT/ekran başında geçirilen süre, özel oyunlara veya oyuncaklara erişim bunlardan birkaçıdır. Bu ödüllerin anında (seçtiğiniz zaman) veya en azından ölçülebilir olması gerekir ki çocuk ödülü ne zaman kazandığını bilsin. Ya yaramazlık durumunda bu ödülleri geri alabilir ya da çocukların onları iyi davranışlarla ’kazanması’ için vaktinden önce alabilirsiniz. Mümkün olduğunda, bir kavanoza bir tür sayaç (örn. bir ponpon) ekleyerek bunu desteklemek için görseller kullanın.
 • Basit dil: Taleplerde bulunurken net ve spesifik bir dil kullanın ve gerekirse onlara ne yapmalarını istediğinizi gösterin.
 • Ses tonu: Taleplerde bulunurken ses tonu ve yüksekliği önemlidir (örneğin, talep tartışılamaz ise sert ama dostça bir ton). Bir çocuk talimatları anlamasa bile genellikle ses tonunu anlar.
 • Sınırlar: Hem çocuklar hem de ebeveynler, üzerinde anlaşmaya varılan stratejilerin tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kabul edilemez davranışların sınırlarını anlamalıdır.


Hangi faaliyetler davranışı iyileştirmeye yardımcı olabilir?

 • Mola: Amaç, istenmeyen bir davranışı durdurmak ve aynı zamanda çocuğun harekete geçmeden önce kendini toparlamasına fırsat vermektir. Mola en iyi ebeveynin gözü önünde çalışır ve nispeten kısa olmalıdır.
 • Seçenekler: Çocuk teklif edilmeyen bir şey istiyorsa, ebeveynlerin onlar için sınırlar koyması önemlidir. Bazen bu “HAYIR” demek ve buna bağlı kalmak anlamına gelir. “Bu bir seçim değil. Seçim …….. Veya ………. Yaptığın seçim nedir?”
 • Aralıksız konuşmayı azaltın: Konuşan sayaçları kullanın. Çocuğun belirli bir faaliyetle meşgul olduğu kısa bir süre boyunca görsel olarak az sayıda sayaç sağlayın (örn. 5 blok). Çocuk ebeveyni ile her konuşmak istediğinde, çocuk ebeveyne bir sayaç vermek zorundadır ancak ebeveyn ’Sayaç kullanmak istediğinizden emin misiniz?’ diye sorar. Yetişkin, bir soru sorulmadığı ve bir sayaç kaldırılmadığı sürece yanıt vermez. Yetişkin ifadelere cevap vermez. Bunun yerine ifadeleri görmezden gelirler veya “Bana söylediğin için teşekkür ederim. (duraklama)……….”Ah! Bana soru mu soruyorsun? Bana hangi soruyu soruyorsun?”. Zamanla, bu, ifadelerin (örneğin "yemek istiyorum") sorgulanmasına (örneğin "Lütfen bir sandviç alabilir miyim") yardımcı olabilir ve aşırı konuşmayı sınırlandırabilir.
 • Rol Oynama: Yapılandırılmış sosyal durumlarda modelleme ve rol oynama yoluyla açık öğretim.
 • Rol modelleri kullanın: Sosyal becerileri uygulama fırsatları sağlamak için iyi rol modelleri olan küçük grup işbirlikli oyunlar.


Çocuğumda davranış güçlükleri fark edersem neden terapiye başvurmalıyım?

Davranış güçlüğü çeken bir çocuğa yardım etmek için terapötik müdahale aşağıdakiler için önemlidir:
 • Davranış zorluklarının altında yatan bir neden olup olmadığını belirleyin .
 • İlgili tüm yetişkinler tarafından zorlayıcı davranışlara yönelik ortak bir strateji geliştirin .
 • İlgili tüm yetişkinleri , zorlayıcı davranışlara, çocuğa veya davranışlarına durum üzerinde daha fazla güç vermeyecek şekilde yanıt vermeleri (ve aynı davranışın tekrarlanmasını en aza indirmeleri) konusunda eğitin.
 • Eğitim ortamındaki talimatları (örneğin, sınıf talimatları, akademik görev gereklilikleri) takip etme konusunda isteksizlerse, okula geçiş zor olabilir.
 • Sosyal izolasyon sadece çocuğu değil, dışarı çıkamayan veya çocukları başka bakıcılara bırakamayan ebeveynleri de etkileyebilir.
 • Rutin ve alışılmadık görevleri uygun şekilde tamamlamak zor olabilir.
 

Tedavi edilmezse davranış sorunları neye yol açabilir?
Çocuklar davranışta güçlük çektiklerinde, şu konularda da zorluk yaşayabilirler:
 • Akran reddi ve sosyal izolasyon.
 • Okul veya izciler gibi yetkili bir konumda olan diğer kişilerin talimatlarını takip etmek.
 • Çocuklar genellikle öğrenmeye elverişli olmayan olumsuz bir durumda olduğundan, kötü akademik sonuçlar.
 • Bir çocuk, özellikle davranışlarının daha fazla farkında olduklarında, davranışları kontrolden çıktığı için stresli ve endişeli hale gelmekle kalmaz, bir ebeveyn/öğretmen de öyle.
 • Bir ailenin grup yüzme derslerine veya spor gruplarına katılmak, sinemaya/hayvanat bahçesine gitmek ve arkadaş ve aileleri ziyaret etmek gibi günlük aktivitelerden keyif alma yeteneğini sınırlamak.
 • Ne kadar uzun süre bırakılırsa, döngüyü kırmak o kadar zorlaşır ve çocuğun zorlu durumların kontrolünü ele alması o kadar uzun süre pekiştirilir.
 

Zorlayıcı davranışlar için ne tür bir terapi önerilir?

Çocuğunuz zorlayıcı davranışlarda zorluk çekiyorsa, bir Ergoterapiste danışması önerilir. Destek için bir Psikoloğa başvurmak da uygun olabilir. Bununla birlikte, çoğu (ama hepsinde değil) pediatrik vakada, Psikoloji ve Ergoterapi tarafından ele alınan becerilerde büyük bir örtüşme olduğunu kabul etmek önemlidir.
WhatsApp