• 07:30 - 18:00 Pazartesi - Cuma
 • 0546 118 18 78
 • Yenikent Mahallesi 9121. Sokak Marka Kent Sitesi Kızıltepe

Çocuklarda Sosyal Beceriler

Sosyal beceriler nelerdir?

Sosyal beceriler, başkalarıyla etkileşimde bulunmak ve iletişim kurmak için her gün kullandığımız becerilerdir. Konuşma, jest, yüz ifadesi ve beden dili gibi sözlü ve sözsüz iletişimi içerir. Bir kişi, sosyal durumlarda nasıl davranılacağı bilgisine sahipse ve başkalarıyla iletişim kurarken hem yazılı hem de ima edilen kuralları anlıyorsa, güçlü sosyal becerilere sahip olur. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Başka Adlandırılmamış) ve Asperger tanısı alan çocuklar sosyal becerilerde güçlük yaşarlar.


Sosyal beceriler neden önemlidir?

Sosyal beceriler, bir bireyin başkalarıyla olumlu etkileşimler kurmasını ve sürdürmesini sağlamada hayati öneme sahiptir. Bu becerilerin çoğu, arkadaşlık kurmak ve sürdürmek için çok önemlidir. Sosyal etkileşimler her zaman sorunsuz yürümez ve bireyin, etkileşimlerde zorluklar ortaya çıktığında çatışma çözümü gibi uygun stratejileri uygulayabilmesi gerekir. Bireylerin ’empati’ sahibi olmaları (yani kendinizi başka birinin yerine koyabilmeniz ve onların duygularını tanıyabilmeniz) önemlidir, çünkü bu, başkalarının nasıl hissettiğine anlayışlı ve ilgili bir şekilde yanıt vermelerine olanak tanır.

Sosyal becerileri geliştirmek için gerekli yapı taşları nelerdir?

 • Dikkat ve konsantrasyon: Sürekli çaba, dikkati dağılmadan faaliyetler yapmak ve bu çabayı görevi tamamlamak için yeterince uzun süre tutabilmek.
 • Alıcı (anlayan) dil : Dilin kavranması.
 • İfade edici (kullanan) dil: İstekleri, ihtiyaçları, düşünceleri ve fikirleri iletmek için konuşma, işaret veya alternatif iletişim biçimleri aracılığıyla dilin kullanılması.
 • Oyun becerileri: Faaliyetlerin hedefe yönelik olabileceği, ancak zorunlu olmadığı durumlarda, normalde zevk ve zevkle ilişkilendirilen kendi kendini motive eden faaliyetlere gönüllü katılım.
 • Dil öncesi beceriler: Sözcük kullanmadan iletişim kurma yollarımız ve jestler, yüz ifadeleri, taklit, ortak dikkat ve göz teması gibi şeyleri içerir.
 • Öz düzenleme: Kişinin bir göreve veya duruma uygun duygu, davranış, dikkat ve aktivite düzeyini sosyal olarak kabul edilebilir bir şekilde elde etme, sürdürme ve değiştirme yeteneği.
 • Yürütücü işlev : Üst düzey muhakeme ve düşünme becerileri.
 • Planlama ve sıralama: İyi tanımlanmış bir sonuca ulaşmak için sıralı çok adımlı görev veya aktivite performansı.
 

Çocuğumun sosyal becerilerle ilgili sorunları olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Bir çocuk sosyal becerilerde güçlük çekiyorsa, şunları yapabilir:
 • Kısa süreli göz teması kurun, sürekli göz teması kurmayın veya sabit bir şekilde size bakın.
 • İletişim partneri ile konuşurken sırasını tutamamak.
 • Uygun beden dilini kullanmakta zorlanmak (örn. başka bir kişiye çok yakın/uzak durmak).
 • Kibar iletişim biçimlerini kullanmamak (örneğin: lütfen, teşekkür ederim, merhaba ve güle güle diyerek).
 • Konuşmaları uygun şekilde başlatamaz ve sonlandıramazsınız.
 • Başkalarının sözünü sık sık kesin.
 • Bir konuşma konusunu sürdüremez ve bir konuşma sırasında alakasız yorumlar yapar.
 • Sizinle "iki yönlü" bir sohbete girmek yerine, bir sohbette "sizinle" konuşun.
 • Uygun sorular sorma.
 • Sohbet sırasında bilgileri tekrar edin ve kendi ilgi alanlarına giren konular hakkında konuşmaya çalışın (örn. trenler, favori bir TV programı/kişi).
 • Diğer kişinin söyleyeceklerine çok az ilgi gösterin veya hiç ilgi gösterin.
 • Alay, deyimler ve gerçek olmayan bilgiler gibi şakaları ve dili anlamada başarısızlık (örn. ’Burası bir domuz ahırı!’).
 • Söylediklerinizi gerçekçi bir şekilde yorumlayın (örneğin, “Kapıyı açabilir misin?” dediğinizde çocuk, kapıyı gerçekten açmak için hareket etmeden “evet” der).
 • Alışılmadık bir hız, vurgu, ritim, tonlama, perde ve/veya ses tonuyla konuşun.
 • Farklı ses tonlarını anlayamamak veya yüz ipuçlarını okuyamamak.
 • Kafaları karışmışsa veya durum onlar için net değilse açıklama istemekte başarısız olun.
 • Eylemlerini değiştirmeleri istendiğinde uygun şekilde yanıt vermekte zorlanırlar.
 • Tanıdık olmayan kişilere veya yabancılara kişisel bilgileri (aşırı derecede) ifşa etme eğilimi.
 • Başkalarından habersiz görünün ve sözlü ve sözlü olmayan ipuçlarına dayanarak diğer insanların duygularını okumada başarısız olun.
 • Alay, öfke, başarısızlık ve hayal kırıklığına uygun şekilde yanıt verememek.
 • İletişim durumuna göre dillerini uygun şekilde ayarlayamaz veya değiştiremez.
 • Empati eksikliği (yani, başka biri olmanın veya onların durumunda olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal edememek).
 • Hayal gücü eksikliği.
 • Ben merkezli görünün.
 • Eylemlerinin sonuçlarını anlayamamak.

Bir çocuk sosyal beceri güçlükleri yaşadığında başka hangi sorunlar ortaya çıkabilir?

Bir çocuk sosyal beceri güçlükleri yaşadığında, aynı zamanda şu sorunlarla da karşılaşabilir:
 • Davranış: Çocuğun genellikle çevresiyle ilgili eylemleri (örneğin, bir çocuk, doğum günü partileri dahil sosyal etkinliklere gitmeyi reddetmek gibi davranışlarda bulunabilir veya bir akranının saçını çekiştirmek veya birine bağırmak gibi uygunsuz davranışlarda bulunabilir. dikkatlerini çekmek).
 • Duyusal işlemleme: Çocuk dikkat etmede veya odaklanmada güçlük çekebilir ve çevreden aldığı bilgileri yorumlamakta güçlük çekebilir.
 • Akademik çalışmayı tamamlama (örn. çocuk, görevler için sözlü veya yazılı yönergeleri yanlış yorumlayabilir ve/veya yaratıcı yazma konusunda mücadele edebilir).
 • Alıcı (anlayan) dil: Dilin kavranması.
 • İfade edici (kullanan) dil: İstekleri, ihtiyaçları, düşünceleri ve fikirleri iletmek için konuşma, işaret veya alternatif iletişim biçimleri aracılığıyla dilin kullanılması.
 • Artikülasyon: Konuşma seslerinin ve konuşma dilinin netliği.
 • Akıcılık: Konuşurken seslerin, hecelerin, kelimelerin ve deyimlerin üretildiği akıcılık veya akıcılık.
 • Ses: Birisi konuşurken duyduğumuz ve her kişiye özel olan ses.
 • Öz düzenleme: Kişinin bir göreve veya duruma uygun duygu, davranış, dikkat ve aktivite düzeyini sosyal olarak kabul edilebilir bir şekilde elde etme, sürdürme ve değiştirme yeteneği.
 • Yürütücü işlev: Üst düzey muhakeme ve düşünme becerileri.
 

Sosyal becerileri geliştirmek için neler yapılabilir?

 • Ortak dikkat, sıra alma, ortak ilgi alanları, işbirliği ve oyuncaklarla uygun oyunu geliştirmeye yardımcı olmak için çocuğunuzla oynayın .
 • Duygular: Çocuğun kendi duygularını anlamasına ve göstermesine ve bu duyguları diğer insanlarda tanımasına yardımcı olun.
 • Empati: Çocuğun diğer insanların belirli durumlarda nasıl hissettiğini anlamasına ve fark etmesine yardımcı olun.
 • Sosyal hikayeler: Bunlar, çocuklara anlamakta zorlanabilecekleri veya kafa karıştırabilecekleri belirli sosyal becerileri öğretmek için kullanılan hikayelerdir. Hikayenin amacı, belirli bir durumu ayrıntılı olarak tanımlayarak ve uygun bir sosyal tepki önererek çocuğun anlayışını artırmaktır.
 • Sosyal beceri grupları: Bunlar, başkalarıyla sosyal etkileşimde ustalaşma amacı ile yürütülen gruplardır.
 

Hangi etkinlikler sosyal becerileri geliştirmeye yardımcı olabilir?

 • Görseller: Bir sohbete başlarken hatırlanacak kuralların bir posterini yapın (ör. dostça bir ses tonu kullanmak, göz teması kurmak, ’merhaba’ gibi uygun selamlamalar kullanmak).
 • Rol oynama: Çocuğun kimseyi tanımadığı oyun alanı/parti senaryoları uygulayın. Söyleyebileceğiniz farklı şeylerin bir listesini modelleyin ve oluşturun:
  • Oynayan diğerlerine katılmak için (örn. "Ben de oynayabilir miyim?").
  • Kendinizi tanıtmak için (örn. “Merhaba benim adım ….”).
  • Akranlarıyla kibarca müzakere etmek (örneğin, “Onu istemiyorum. Mavi arabayı alabilir miyim lütfen?”).
 • Bir çocuğa farklı duyguları öğretmeye yardımcı olmak için ’Mutluysanız ve bunu biliyorsanız’ gibi şarkılar söyleyin .
 • Maskeler: Göz temasını geliştirmeye yardımcı olmak için birlikte maskeler yapın.
 • Sıra alma: Bir çocuğu oyunda sırasının kimde olduğunu söylemeye teşvik etmek için sıra alma oyunları oynayın (örn.
 • Oyunlar: Çocukla masa oyunları oynayın. Çocuğun her zaman ’kazanan’ olmadığından emin olun, böylece bir oyunda ’kaybetmeyi’ öğrensinler ve akranlarıyla bu durum yaşandığında daha iyi başa çıkabilsinler.
 • Fasulye çuvalı sohbeti: Bir dairenin etrafına bir armut çuvalı atın ve her çocuk sırayla sohbete katkıda bulunur. Sohbete katkıda bulunmanın farklı yollarını düşünün (örneğin, bir soru sorun, söylenenler hakkında yorum yapın, konuyla ilgili bir şeyler ekleyin).
 • İzleyin ve yorum yapın: Farklı durumları canlandırın ve uygun ve uygunsuz iletişim girişimleri hakkında yorum yapın (örneğin, başka bir kişiye çok yakın veya çok uzak durmak, uygun göz teması kurmamak, bir sohbeti bölmek).
 

Çocuğumda sosyal becerilerde zorluklar fark edersem neden terapiye başvurmalıyım?

Sosyal beceri güçlükleri olan bir çocuğa yardım etmek için terapötik müdahale şu açılardan önemlidir:
 • Bir çocuğun oyun, konuşma ve etkileşim sırasında başkalarıyla uygun şekilde ilişki kurmasına yardımcı olun.
 • Bir çocuğun okulda ve okul dışı etkinliklere (örneğin spor yapmak, İzciler gibi bir gruba katılmak) erişirken arkadaşlıklar geliştirmesine yardımcı olun.
 • Bir çocuğun akranlarıyla arkadaşlıklarını sürdürmesine yardımcı olun.
 • Tanıdık insanlarla (örn. ebeveynler, kardeşler, öğretmenler, aile dostları) ve tanıdık olmayan kişilerle (örn. geziler sırasında ve park veya yüzme havuzu gibi yerleri ziyaret ederken etkileşimde bulunmaları gerekebilecek yetişkinler ve çocuklar) etkileşimleri sırasında çocuğun uygun şekilde davranmasına yardımcı olun ).
 • Bir çocuğun sosyal normlara ilişkin farkındalığını geliştirmesine ve belirli sosyal becerilerde ustalaşmasına yardımcı olun (örneğin, bir konuşmada sıra almak, uygun göz teması kurmak, sözel akıl yürütme, mecazi dili anlamak).
 • Çocuğa belirli sosyal durumlarda nasıl tepki vermesi gerektiğini öğretmeye yardımcı olacak uygun sosyal hikayeler geliştirin.
 • Bazı çocuklar, bu beceriler onlara doğal olarak gelmediğinden, başkalarıyla nasıl etkileşimde bulunacakları ve iletişim kuracakları konusunda açık öğretime ihtiyaç duyarlar.
 

Tedavi edilmezse sosyal becerilerle ilgili zorluklar neye yol açabilir?

Çocuklar sosyal becerilerde zorluk yaşadıklarında, aşağıdaki konularda da zorluk yaşayabilirler:
 • Yeni arkadaşlar edinmek.
 • Akranlarla arkadaşlıkları sürdürmek.
 • Bir dükkanda yardım isteme, kaybolursa yol sorma ve anlaşmazlığa düştüğü biriyle pazarlık yapma gibi durumlarda tanımadığı kişilerle etkili iletişim kurma.
 • Sosyal durumları okuma/anlama.
 • Başkalarıyla etkileşimler sırasında ve televizyon programları ve filmler izlerken ve kitap okurken şakaları ve mecazi dili anlamak.
 • Başarısızlıkla başa çıkmak.
 

 Sosyal beceri güçlükleri için ne tür bir terapi önerilir?

Çocuğunuz sosyal becerilerde zorluk çekiyorsa, bir Konuşma Terapistine başvurması önerilir.
Birden fazla ilgi alanı varsa (yani sadece sosyal becerilerin ötesinde), işlevsel endişe alanlarını ele almak için hem Ergoterapi hem de Konuşma Terapisi önerilebilir. Bu, Kid Sense’i seçmenin avantajıdır, hem Uğraş Terapisi hem de Konuşma Terapisi sağlar.
WhatsApp